Strekautomaat

'een geniaal systeem met kanttekening'


Vaak wordt door caravanners gevraagd of het ARC systeem automatisch strekt, dus een strekautomaat heeft. Strekken van de oplooprem wordt immers beschouwd als de klassieke methode om warmlopen van de remmen te voorkomen, ook al heeft het strekken niet veel zin bij een standaard oploopreminstallatie. Met een strekautomaat zijn de ‘lastige’ strekhandelingen voor de chauffeur niet meer nodig. Het verdient enige uitleg om duidelijk te maken waarom wij toch niet altijd een voorstander zijn geweest van een strekautomaat. Wat daarbij zeker ook speelt is het feit dat in veel situaties, zoals na het afremmen voor een scherpe bocht, bij het uitkomen van de bocht toch al een beetje gas wordt gegeven  waardoor extra strekhandelingen niet nodig zijn en een basis oploopbegrenzer afdoende is.

Alleen voordelen?

In 2013 en 2014 hebben we ervaring opgedaan met een uitbreiding van de oploopbegrenzer waarmee na het remmen het strekken van de oplooprem automatisch ondersteund wordt. Het is een magisch gevoel als de oplooprem vanzelf vrij komt. Het wordt beleefd alsof je  met een caravan op dezelfde wijze helling af kunt rijden als met een solo-auto, waarbij je als chauffeur helemaal geconcentreerd kunt zijn op de wegsituatie en het verkeer.

De strekassistent van ARC is bovendien uniek omdat daarmee geen versnelling plaats vindt tijdens het strekken. Omdat het strekken van de oplooprem automatisch gaat is met de voetrem afremmen gevoelsmatig niet meer bezwaarlijk. Na het remmen zorgt ARC immers dat de oplooprem vrij komt. Dit nodigt uit tot veel meer remmen dan wanneer bewust op de motor wordt geremd om de remmen te sparen. Het gevolg is dat de remmen toch heet worden en dat bij gevolg het remvermogen afneemt, precies dat wat we wilden voorkomen.


Vooral met een trekauto met beperkt motorremvermogen wreekt zich  met een 'strekautomaat' het gevaar om gewoon met het verkeer mee te rijden, ondanks dat doorlopend geremd moet worden. Op een wat langere afdaling is dat onverantwoord!

Comfort en gevaar komen hier heel dicht bij elkaar.

Voor wie zich dit gevaar bewust is betekent een strekautomaat echter dat  op voorwaarde van correcte bediening, gedaald kan worden zonder beslommering met de caravanremmen: heel gemakkelijk voor de chauffeur.

Leren rijden als een trucker

De vergelijking kan gemaakt worden met vrachtauto’s uit jaren ’70 die alleen beschikten over een motorrem en nog niet zoals nu over retarders (een voorziening waarmee via de transmissie kan worden vertraagd zonder de remmen te gebruiken). Met een vrachtauto verantwoord afdalen mag alleen zonder de remmen te gebruiken; doe je dat niet dan kan het eindigen in een grindbak. Afdalen zonder te remmen kon destijds alleen door een zodanig lage versnelling te kiezen dat er nauwelijks een beroep werd gedaan op het remsysteem.


Bij een caravan is dat niet anders, want elektromagnetische of hydraulische retarders voor personenauto’s bestaan niet. Overigens zijn krachtige regeneratieve remsystemen van elektrische en hybride auto's een stap in de goede richting en heel waardevol voor caravanners.

De caravanrem is sinds de jaren ’70 niet verbeterd, de autoremmen echter wel waardoor het aantal ernstige ongevallen beperkt is. Die krachtige autoremmen veroorzaken een verkeerd gevoel van veiligheid bij de chauffeur.


Als een auto/caravancombinatie in een bepaalde versnelling te weinig motorremkracht heeft om lange trajecten zonder remmen af te leggen, moet worden teruggeschakeld om meer motorremkracht te genereren zoals vrachtwagens doen. En inderdaad: dat kan betekenen dat gevoelsmatig maar heel langzaam gecontroleerd naar beneden kan worden gereden.


Met een remcontrolesysteem neemt het remvermogen niet toe en wat de motor niet aan remvermogen kan leveren moet nog steeds  door de wielremmen worden bijgepast, zo simpel is dat!

Met strekautomaat geen versnelling na het  remmen

De ARC automatische strekassistent is uniek doordat gestrekt wordt via het vertraagd lossen van de caravanrem waardoor er geen enkele versnelling hoeft plaats te vinden als gevolg van het strekken. Dit resulteert weer in minder remmanoeuvres.

Het hele proces van strekken verloopt onmerkbaar en is te volgen via de signalering.

Onze conclusie

De geschiktheid van een combinatie voor rijden in de bergen wordt bepaald door het motorremvermogen! Als dat onvoldoende is, kunnen alleen geringere hellingpercentages verantwoord worden afgedaald of  moet veel sneller worden teruggeschakeld en langzamer gedaald.

Wat daarnaast echt helpt is terugbrengen van het treingewicht, wat een enorme ontlasting van de reminstallatie kan betekenen.

Door het remmen gemakkelijker te maken (met in veel gevallen 'automatisch' strekken) ontstaat mogelijk ten onrechte de suggestie dat de combinatie het technisch wel aan kan en dat kan gevaarlijk zijn.

Voor wie zich de beperkingen van de trekauto realiseert (zoals beperkt motorremvermogen) betekent de strekassistent dat veilig en zeer comfortabel afdalen met de caravan binnen bereik is en dat je met de combinatie kunt afdalen zoals je dat met solo-auto gewend bent.

Onder:

ARC strekautomaat 2016. Het strekken van de oploopkoppeling na het remmen wordt automatisch ondersteund met het SA-systeem.