Eigenschappen van de combinatie

Zonder ARC

Op snelweghellingen tot 6% is er met een gemiddelde toercaravan niet zoveel aan de hand; de luchtweerstand zorgt er voor dat de oplooprem nauwelijks in werking komt. Wordt het steiler, of rijd je langzamer, dan gaat de caravanrem remmen, ook al rem je niet en daar zit de grote beperking. Een zware caravan zal bij dezelfde snelheid gemakkelijker de luchtweerstand doorbreken en nog eerder gaan remmen. Misschien is het ooit opgevallen dat je bergaf toch wel heel hard op het rempedaal moet trappen wanneer er voor je een scherpe bocht of een opstopping opdoemt… een signaal dat de voorgeschreven vertraging al lang niet meer haalbaar is als gevolg van remfaling.


Met ARC

Het principe van ARC is dat je met alleen motorremvertraging een afdaling kunt rijden. En dat lukt niet met een conventionele oplooprem. Dankzij ARC is het remsysteem opgewassen tegen het gebruik in bergachtig gebied en is het volledige remvermogen gegarandeerd. 


Gewicht auto en caravan

De massa van de caravan en het hellingspercentage bepalen samen hoe groot de oploopkracht en daarmee de caravanrembelasting is op een bepaalde helling. Omdat een zwaarder type trekauto minder beïnvloed wordt door een aanhangermassa wordt bij het ARC rem controles ysteem rekening gehouden met de massaverhouding van de combinatie en de gewichtsverdeling van het trekkend voertuig.

Is een zware caravan dan minder geschikt voor het rijden op hellingen? Ja absoluut minder, maar zeker niet ongeschikt. Met een relatief lichte trekker naar beneden kan veilig, maar dan moet bewust gebruik gemaakt worden van de moterremwerking van het trekkend voertuig, hetgeen resulteert in een aangepaste daalsnelheid.


Remvermogen van de aandrijflijn

Trekkende motorvoertuigen hebben grote verschillen tussen diverse motorkarateristieken voor wat betreft het remvermogen van de motoren. Een zware diesel zal sterker op de compressie afremmen dan een moderne, gedownsizede turbo-benzinemotor, ook al staat die zijn mannetje bij het trekken. Specificaties hierover zul je echter niet aantreffen bij de voertuiggegevens.

Ook de transmissie is van invloed op de vertraging bij het remmen op de motor. De motor levert bij een bepaald toerental en gas los een remkoppel dat wordt vergroot door de overbrengingsverhoudingen in de versnellingsbak en in de eindreductie. Dit gaat geheel analoog aan het vergroten van de trekkracht bergop door terug te schakelen. Bij een zwak remmende motor kun je door het kiezen van een lagere versnelling voldoende remkoppel genereren. De snelheid waarmee verantwoord gedaald kan worden ligt dan uiteraard ook lager, soms onnatuurlijk laag, maar een chauffeur die de mogelijkheden van zijn auto goed inschat kiest bewust voor een aangepaste snelheid op een langere helling. Waarschijnlijk moet desondanks met een auto met weinig motorremvertaging vaker worden bijgeremd om de daalsnelheid in toom te houden. Hierbij is de techniek van ARC van grote waarde omdat vaak remmen ook betekent: vaak strekken en dat kan met ARC zonder bijzondere vaardigheden van de chauffeur! Maar let op: vaak remmen betekent onherroepelijk een hogere remtemperatuur!

Let ook op de karakteristiek van de cruise control (CC) tijdens afdalingen. Wanneer de CC lagere versnellingen vasthoudt om de snelheid te reguleren is dat prima, maar er zijn auto's waarbij de CC de snelheid beperkt door te remmen en in dat geval is gebruik van de CC niet gewenst. Als dat remmen gepaard gaat met remlichtsignaal zal de ARC begrenzer worden uitgeschakeld en worden dus ook de caravanremmen heet. Reken je dus niet rijk met een zwak remmende motor in combinatie met een 'overactieve' cruise control!

Auto's die zijn uitgerust met een wat ouder type automaat met koppelomvormer hebben soms ongelukkige overbrengingsverhoudingen en daardoor maar een zeer matige motorremvertraging, zodat veel zal moeten worden bijgeremd. Moderne automaten en schakelrobots daarentegen zijn in het voordeel ten opzichte van een handgeschakelde bak, vooral omdat zij veel eenvoudiger gecontroleerd terugschakelen mogelijk maken.

Tenslotte zijn er nog interessante ontwikkelingen die van invloed zijn op het remvermogen van een motor. We noemen de opslag en regeneratie van remenergie in de accu, een voorziening die van nature bedoeld is om het verbruik te verminderen, maar die ook gunstig uitpakt voor het vertragen wegens het aandrijfkoppel wat de generator vraagt. Verscheidene elektrische en hybride caravantrekkers beschikken op deze manier reeds over een sterke 'motorrem'.

Mogelijkheden van de combinatie

Doorgaande wegen 

Wie slechts incidenteel over bergwegen rijdt zal daarop niet snel de keuze voor zijn combinatie baseren. Toch zijn de voordelen van ARC ook interessant voor caravans die hoofdzakelijk op snelwegen vertoeven en dan met name natuurlijk op de bekende 8% hellingen in het Duitse middengebergte of op de A75 richting Spanje langs Millau en Lodève waar een eindeloze rits afdalingen van rond 7% is te vinden met soms een gevaarlijke lengte. Onder dergelijke omstandigheden is het bij correct gebruik van de ARC oploopbegrenzer mogelijk het traject te rijden zonder noemenswaardige slijtage aan remmen en wiellagers, waarbij de caravan dankzij de koele remmen ook nog eens over het maximaal remvermogen blijft beschikken.

Vrijwel alle denkbare combinaties hebben voldoende reserve om op steilere snelwegen volledig op de motor remmend de afdaling te rijden, waarbij er tussen combinaties grote verschillen zullen zijn in de te gebruiken versnellingen om de snelheid binnen de aangegeven maxima constant te houden.

Kaartfragment: Omgeving Pas de l'Escalette,

een uitdagende afdaling voor caravans die van noord naar zuid rijden via de autoroute A75 door het Centraal MassiefBergroutes

Een fervent bergrijder zal ongetwijfeld naar de trekkerspecificaties van zijn auto hebben gekeken en wellicht ook naar het gewicht en de breedte van de caravan. Goede prestaties berg op zijn absoluut geen garantie voor gemak en veiligheid bij het afdalen. Sterker nog: in de echte bergen is rijden met een caravan berg af veel moeilijker dan berg op.


Het uiteindelijke doel is dat je de mogelijkheden weet om - op een voor het materieel duurzame manier - alle routes waar je mág rijden, ook veilig te kúnnen rijden. Met een ARC-oploopbegrenzer is het ineens veel aantrekkelijker om over de bergen te gaan in plaats van er doorheen of er omheen. Bij een gewichtsverhouding caravan/auto van 75% kun je met de ARC-oploopbegrenzer zelfs probleemloos neerwaartse hellingen aan van 15% of meer, belangrijk als je Fjordenroutes wilt gaan rijden. Met ARC kun je niet sneller rijden, maar je bent wel eerder beneden omdat je niet meer hoeft te stoppen voor het koelen van de remmen. En dat zonder extra slijtage, mits je er tijd voor neemt en je daadwerkelijk de eigenschappen van de trekauto weet te benutten. Er worden uitstekende praktijktrainingen gegeven om alle gewenste vaardigheden met je eigen combinatie aan te leren.


De te verwachten daalprestaties van een combinatie - uitgerust met ARC - worden bij aflevering van het systeem aan de eigenaar ter beschikking gesteld. De technische mogelijkheden van een specifieke combinatie, zoals het veilige maximale  hellingspercentage voor een afdaling, zijn daardoor bekend en het is aan de chauffeur om die mogelijkheden te benutten.

Het afdalen met ARC is vooral erg comfortabel en heel gemakkelijk voor de bestuurder. Je kunt met voldoende rij-inzicht voor het berijden van bergroutes de caravanremmen vergeten. 

Is uw combinatie geschikt voor de bergen?


Zoals elders te lezen valt, heeft een caravan met een conventionele oplooprem grote beperkingen bij het afdalen van steile of lange hellingen. Iedere auto/aanhanger combinatie is echter geschikt voor het installeren van een ARC-oploopbegrenzer.


Hier wordt nader ingegaan op de mate, waarin uw combinatie geschikt is voor het veilig afdalen van steile wegen; dit hangt samen met de eigenschappen van auto en aanhanger.


Het veilig en zonder remschade kunnen berijden van doorgaande wegen en autobaanhellingen van 7 à 8%  is met gebruik van ARC - ook met een wat minder gunstige gewichtsverhouding - altijd gewaarborgd.


De chauffeur dient - ook met ARC - de basisvaardigheden te beheersen voor het correct afdalen met auto en  aanhanger.

Met het ARC Rem Controle Systeem worden de veilige mogelijkheden van een auto/aanhanger combinatie bij gebruik op lange of steile hellingen aanzienlijk uitgebreid.

Welke eigenschap van een combinatie, uitgerust met ARC, geeft de doorslag voor de beste daalkwaliteiten? Dat is de auto met het beste motorremvermogen. Met ARC is niet langer de aanhanger de beperkende factor, maar de auto!